Penningmeester Sjoelvereniging “Vijf voor” Almere

 

Donaties, sponsorbedragen, schenkingen, en allerlei andere soorten geld bedragen ten goede van het Sjoelen kunnen worden overgemaakt op

NL07INGB0000461420 t.n.v. SV vijf voor Almere

Ook kan de contributie, het lidmaatschap, kosten voor speel avonden worden overgemaakt op dit rekeningnummer.

LET OP! 

Altijd onder vermelding van uw Naam, en reden van de storting, eventueel ANS nummer, zodat alles duidelijk is.

 

 

.